Nieuws 09/04

DeFabrique investeert in 50 hectare van de voormalige vliegbasis Twenthe

De familie Van Eck en Area Development Twente (ADT) hebben een intentieovereenkomst getekend voor de verkoop van 50 ha bestaand vastgoed en voorzieningen die tot voor kort onderdeel uitmaakten van de voormalige vliegbasis Twenthe. De familie Van Eck, eigenaar van DeFabrique, gaat het gebied stap voor stap transformeren tot een gebied voor technologie en innovatieve bedrijvigheid, leisure met zakelijke en publieksevenementen. De ontwikkeling door deze private partij is niet alleen duurzaam door het hergebruik van de bestaande gebouwen, maar betekent ook nieuwe werkgelegenheid voor Twente.

De intentieovereenkomst moet ertoe leiden dat deze zomer de gronden geleverd worden aan Van Eck. Het gaat om het gebied met de voormalige taxibaan en verkeerstoren, de oude – en de nieuwe brandweerkazerne en acht F16–shelters. Ook Hangar 11, het munitiebunkerpark en de werkplaatsen op Oostkamp behoren tot de voorgenomen koop.

‘Engineering Playground’
Van Eck is een private investeerder. Hij wil het bestaande vastgoed en de voorzieningen stap voor stap ontwikkelen en exploiteren, onder de vlag ‘Engineering Playground’. Het concept ‘Engineering Playground’ omvat technologische en innovatieve bedrijvigheid in combinatie met leisure activiteiten, zoals zakelijke events en publieksevenementen. ADT heeft de afgelopen periode diverse bedrijven uit de automotive sector aangetrokken voor het gebruik van de bestaande faciliteiten. Deze activiteiten kunnen voortgezet en uitgebouwd worden. Te denken valt aan het doen van onderzoek, testen van producten en het verzorgen presentaties. Maar ook evenementen en foto- en filmopnamen passen in het concept. Het concept van Van Eck zal bij gaan dragen aan de positie van Twente als technologische, ondernemende en innovatieve regio.

In de komende periode zoekt de familie van Eck en het team van DeFabrique naar mogelijke partnerships in de regio voor het verder concretiseren van de planvorming.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Eugene Lubbers via [email protected].

destrip

Delen: