Nieuws 19/12

Relaties DeFabrique geïnstalleerd in Raad van Commissarissen

Op zondag 18 december 2011 vierde DeFabrique Evenementenlocatie haar tienjarig jubileum. DeFabrique heeft dit moment aangegrepen om een Raad van Commissarissen te installeren, die de evenementenlocatie ook de komende jaren met raad en daad bijstaat.

“Onze relaties weten beter dan wie dan ook wat onze sterktes en zwaktes zijn,” aldus commercieel directeur Sybren Ophof. Deze Raad van Commissarissen telt bij elkaar 1.000 jaar ervaring in de organisatie van evenementen. Wij hopen de komende jaren optimaal gebruik te mogen maken van hun kennis en expertise.”

Herinneringen blijven hangen, de wijzers niet

De Raad van Commissarissen heeft zijn eerste besluit inmiddels op eigen initiatief genomen. De grote oude klok van DeFabrique, die al jaren op ’10 voor half 6’ staat, wordt gerepareerd. Een passend cadeau ter ere van het tienjarig bestaan van de DeFabrique. Een prachtige speech van Nicoline van Straten vatte uiteindelijk alles mooi samen: “Herinneringen blijven hangen, de wijzers niet.”

Kritische blik

De Raad van Commissarissen had tijdens het aanmeldproces de mogelijkheid om met open vizier te reageren op DeFabrique door antwoord te geven op de vraag ‘Waarmee moet DeFabrique per direct beginnen, doorgaan en stoppen?’ Tijdens een interactieve sessie werden de pijnpunten, die de commissarissen hadden ingebracht, besproken.

Tijdens een diner dat past bij deze officiële gelegenheid en een dessert in een roze droomwereld werd de middag uitvoerig nabesproken en vooral ook gezellig bijgepraat met collega’s uit de branche.

Delen: